Offset štampa

Namenjena srednjim i velikim tiražima. Tehnologija pomoću koje se dobija najkvalitetniji mogući otisak.

 

Dorada

U finalnoj grafičkoj doradi proizvoda, izvode se sledeći procesi: 


 - plastifikacija
 - savijanje
 - bigovanje
 - klamovanje
 - štancovanje
 - šivenje tabaka
 - tvrdo i meko povezivanje

PROSVETA D.O.O.
Stevana Sremaca 13, Novi Sad
021/422-599

021/529-112
prosvetans@yahoo.com